Główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin porządkowy Ośrodka Wypoczynkowego RAZEM NAD MORZEM w Gdyni przy ul. Szyprów 26 prowadzonego przez Gdyńska Spółdzielnię Socjalna  ”Razem”

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę osób przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego wprowadzam następujące zasady porządkowe:

 1. Prawo do przebywania na terenie Ośrodka maja jedynie osoby w nim zameldowane, pracownicy oraz członkowie Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej”Razem”.
 2. Wejście na teren Ośrodka osób innych niż wymienione w pkt. 1 wymaga każdorazowo zgody personelu administracyjnego.
 3. Pomiędzy godziną 22.00 a 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 4. Podczas ciszy nocnej wejście na teren Ośrodka jest zamknięte.
 5. Zamiar opuszczenia lub wejścia na teren Ośrodka podczas ciszy nocnej każdorazowo zgłaszany powinien być na recepcji.
 6. W trakcie ciszy nocnej osoby niepełnoletnie mogą opuszczać teren ośrodka tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 7. Wejście na teren Ośrodka po zmroku wymaga wylegitymowania się.
 8. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 a kończy o 12.00.

Wychodząc z domku należy sprawdzić czy okna i drzwi zostały pozamykane. W przypadku trudności z zamknięciem okna należy poprosić personel Ośrodka o pomoc.

W celu zapobieżenia kradzieżom należy zabezpieczyć okna poprzez założenie na haczyk łańcuszka !

 1. Zabrania się palenia tytoniu oraz wzniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 2. Rozpalenie ogniska wymaga uzyskania zgody kierownika Ośrodka.
 3. Zabrania się używania urządzeń grzewczych w domkach kempingowych.
 4. Zabronione jest przebywania na terenie Ośrodka osób nietrzeźwych zakłócających porządek i spokój innym osobom.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie powiadomić personel administracyjny Ośrodka lub telefonicznie wezwać Straż Pożarną – nr telefonu: 998; z telefonu komórkowego: 112

 1. Przedmioty wartościowe, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe oraz gotówkę można przechowywać w depozycie w recepcji Ośrodka.
 2. Za zdarzenia związane z pozostawieniem w domkach wymienionych w pkt. 12 przedmiotów Stowarzyszenie „Razem” nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Wszelkie usterki techniczne należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji Ośrodka.
 4. Osoby zameldowane w domkach ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczone lub zdewastowane mienie udostępnione do używania.

Uprzejmie proszę o utrzymanie porządku wokół domków i nie zaśmiecanie terenu Ośrodka i okolicy.

  Copyright ©2018 RAZEM NAD MORZEM, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress